Nytårsparole i Billund - 137 udkald indtil nu i 2019

 

Fredag eftermiddag holdt brandmændene i Billund nytårsparole.

På parolen så brandstationsleder Dannie Binger tilbage på 2019, der udover at have budt på
 blå blink,  udrykninger, brandslukninger og redninger har haft to ting der overskyggede det hele,
nemlig TrekantBrands indsatsleder Torben Ravn og Falck’s brandstationsleder Jimmy Andersens
alt for tidlige død.

Dannie Binger sagde i sin tale at hans tanker går til Lisa Ravn, Vibeke Andersen og alle børnene.

Der har i 2019 været ialt 137 udkald som fordeler sig således:

99 Automatiske brandalarmer (ABA)
18 Assistancer
6 Brande
5 Forureninger
6 Færdselsuheld
1 Fejludkald
2 Andre udkald

På Brandstationen i Billund blev Martin Lykkes 10-års anciennitetsjubilæum fejret.
Den 18. januar blev Kasper Møller valgt som årets brandmand
 og den 28. januar blev Sten Knudsen valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Morten Pedersen og Kasper Christensen flyttede fra byen, mens Thyge Nissen og Jens Keller fik nye arbejdsopgaver.
Bent Henriksen stopper for at gå på pension den 31.  december 2019 efter 33 års ansættelse som brandmand. 
Dannie Binger takkede dem i sin tale, fordi de havde lyst og muligheden for at være en del af fællesskabet

Til erstatning for de brandmænd der er stoppet, er Jonas Mathiesen og Allan Sørensen blevet ansat,
Jonas er i gang med uddannelsen som Brandmand ved Beredskabsstyrelsen i Herning
 og er allerede i gang på Brandstationen i Billund, under kyndig vejledning på Hold 1.
Allan Sørensen starter på sin brandmandsuddannelse på Falck Langvang ved Randers.

I april 2020 kommer Marcus Overbye til som det sidste ansigt og han starter på sin
 brandmandsuddannelse på Falck Langvang ved Randers når han kommer hjem fra sin rundrejse i Østen.

Fremover skal Tenderen, der i daglig tale kaldes 1421 løse og levere vandforsyningsopgaver
 defineret som områdets Tender, ligesom Tankvogn 2419 også kommer til at
løse opgaver hvor der kræves store vandmængder til at løse slukningsarbejdet primært i
Brandstation Billunds nærområde.

I løbet af året er der blevet afholdt brandøvelser, og den sidste blev afholdt i oktober måned på Hotel Propellen.
Trekant Brand var repræsenteret med deres Indsatsleder og Indsatsleder Assistent,
ligesom Sydøstjyllands Politi, det sundhedsfaglige personale fra Region SYD
og ikke mindst de frivillige fra Grindsted. 38 deltog i øvelsen og har været med til at gøre
 det til en uforglemmelig lærerig dag for alle på begge sider af receptionen.

I november 2019 blev der monteret frigørelsesudstyr på 1420 (autosprøjten)
og når alle fra stationen i Billund har fået øvet og opfrisket teknikken, kan de fra januar også hjælpe med frigørelse.

Henning Holm fra Falck læste talen fra Falcks administrerende direktør Jacob Riis op
 og efter talen takkede han de mange fremmødte for deres indsats.
Samtidig takkede han brandmændenes familier for opbakningen af brandmændene,
 for uden familien støttede op ville det være en umulig opgave at være brandmand. 
Henning Holm takkede også Dannie Binger for at overtage jobbet
som brandstationsleder efter Jimmy Andersens alt for tidlige død.

 

Borgmester Ib Kristensen (V) fra Billund Kommune var der både som borgmester
, men også i sin egenskab af formand for Beredskabskommisionen.
Han sagde i sin tale at det vigtigste er borgerne, og det handler om at skabe tryghed
 for borgerne. Samtidig kom han ind på det kommende udbud, hvor driften af brandstationerne skal i udbud.
Her anbefalede han dem der ville byde på opgaven at have en spids blyant når de skulle afgive buddet.