Denne hjemmeside er en privat hjemmeside der ikke tilhører Beredskabet i Danmark.

 

Samtlige billeder er omfattet af loven om ophavsret.  

Der bliver taget billeder i Billund kommune og omegnskommunerne.

Det er både ulykker og brande.  Jeg modtager gerne billeder fra fotografer.

Når du sender billeder, forventer jeg at du også besidder rettighederne til det sendte.

Det er også din pligt at sikre dig at du er i besiddelse af de fornødne rettigheder/tilladelser

til at offentliggøre materialet. Eventuelle erstatningskrav vil blive videresendt til den person

som måtte have krænket 3.parts rettigheder.  112-billund.dk har ret til at anvende det tilsendte

materiale tidsubegrænset på alle måder, og i alle nuværende som kommende medier, også

i forbindelse med markedsføring og demonstration af hjemmesiden.  Jeg forbeholder mig retten

til at afvise indsendt materiale.  Som fotograf bliver du nævnt med dit navn.  Jeg yder ingen form

for honorar for indsendte billeder.

 

Med venlig hilsen

René Lind Gammelmark

Fotograf